Komisje Oddziału Stołecznego PTTKKomisje Statutowe Oddziału Stołecznego PTTK stan na 18.12.2017

Komisja Turystyki Górskiej
przewodniczący         Wojciech Hofman
z-ca przewodniczącego  Jerzy Pruski
sekretarz              Jacek Kluczyński
członkowie            Tadeusz Blejarski
                              Józef Gajewski
                              Sylwester Holczyk
                              Jacek Marks
                              Henryk Ogonowski

Komisja Turystyki Pieszej
przewodniczący                  Jan Piotrowski
z-ca przewodniczącego      Andrzej Łyziak       
sekretarz                  Radosław Potrac
skarbnik                   Alicja Świątek
członkowie               Piotr Celiński
                                 Jadwiga Garapich
                                 Zbigniew Jurek
                                 Krzysztof Zarański
                                 Jan Rukat
                                 Tomasz Sikorski
                                 Bernard Malinowski

Referat Weryfikacyjny
Jadwiga Garapich - przewodnicząca
Andrzej Łyziak
Piotr Celiński
Jan Piwnik
Radosław J. Potrac
               
Komisja Narciarska
przewodniczący                  Jerzy Gustowski       
 z-ca  przewodniczącego    Kazimierz Krawczyk
 członek                               Grażyna Orłowska  

Komisja Opieki nad Zabytkami
przewodniczący                   Jerzy Sztajerwald
z-ca przewodniczącego       Iwona Korgol
z-ca przewodniczącego       Teresa Krakówka
z-ca przewodniczącego       Izabella Kołodziej
członkowie                  Danuta Odyniec
                                    Teresa Odyniec                                                                    

Komisja Kolarska  (funkcję komisji pełni Klub Tur. Rowerowej „Wektor”)
przewodniczący              Lechosław Rowicki
sekretarz                        Tomasz Mrówka
członek                           Stanisław Kochański

Weryfikację KOT prowadzi także
Krzysztof Borkowski
Klub Kinowa
krisbor48@gmail.com

Komisja Wyróżnień i Odznaczeń
przewodniczący              Jerzy Tarwacki
sekretarz                        Zofia Pilazy
członek                           Henryk Wieczorkowski


© 2008 :::: webdesign: www.pracowniavasco.com