marzec 2021
POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO  KRAJOZNAWCZE
Oddział Stołeczny
im. Aleksandra Janowskiego

Koło Terenowe Śródmieście
Warszawa, ul. Kopernika 30 pok. 522

KALENDARZYK WYCIECZEK TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZYCH


Nasze  wycieczki są prowadzone w ramach statutowej działalności PTTK, w zasadzie bez względu na pogodę, przy zgłoszeniu się w miejscu i czasie zbiórki co najmniej 5 uczestników. Zastrzega się możliwość zmiany trasy ze względu na pogodę i komunikację. Przypominamy, że nasze wycieczki to najczęściej trasy terenowe o różnej skali trudności. Pamiętać należy, że na wycieczkach również obowiązują wszelkie obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa i wywoływaną przez niego bardzo groźną chorobą covid-19. Dlatego na każdą z wycieczek należy zapisać się telefonicznie u prowadzącego, ponieważ wielkość grupy musi być ograniczona nie tylko ze względu na wprowadzone restrykcje, ale także ograniczenia obowiązujące w komunikacji miejskiej. Obowiązkowe jest więc zachowanie zalecanych odstępów, noszenie maseczki w miejscach publicznych, posiadanie odpowiedniego ubrania, obuwia, plecaka, czegoś od deszczu oraz płynów do picia. W przypadku niestosowania się przez uczestnika do powyższych zaleceń prowadzący ma prawo usunąć osobę naruszającą w/w przepisy. Prosimy o stosowanie się do tych wskazówek.
UWAGA: ubezpieczeniem w trakcie wycieczek objęci są jedynie członkowie PTTK posiadający ważne legitymacje (na bieżąco opłacone składki członkowskie). Pozostali uczestnicy powinni we własnym zakresie posiadać aktualne ubezpieczenie NNW.
Biuro Koła (sekretariat) ul. Kopernika 30 pok. 522, tel. 22-635-2752, czynne jest w piątki w godzinach 16-18. 
Kalendarzyk wycieczek Koła dostępny jest  również na stronie internetowej www.pieszo.waw.pl
Spotkania Zarządu Koła odbywają się w drugi i czwarty piątek miesiąca w godzinach 17:30-19:00. 

P O L E C A M Y :

3.03.2021 r. (środa)
1. „Pomniki, miejsca pamięci i cmentarze na Mazowszu (11)”. Wiązowna (Boryszewska) – Pęclin – Lipowo – Glinianka (Ośrodek). Do przejścia  ok. 14 km. Zbiórka godz. 9:31 przystanek Boryszewska 02 w Wiązownie – dojazd autobuem linii 730 z Wiatracznej o 8:50. Przewidywany powrót ok. godz. 16. Prowadzi kol. Tomasz Sikorski – zapisy  tel. 512557535.
 
6.03.2021r. (sobota)
1. Urle – Lucynów. Do przejścia ok. 24 km. Zbiórka godz. 9:32 na peronie stacji Urle – dojazd pociągiem (kierunek: ŁOCHÓW) z Warszawa Wileńska o 8:40. Prowadzi kol. Bronisław Perek – zapisy tel. 884047836.

7.03.2021r. (niedziela)
1. Ząbki – Zielonka – Mokry Ług – Rembertów. Do przejścia ok. 13 km. Zbiórka godz. 8:47 na peronie stacji Ząbki – dojazd pociągiem kierunek: ŁOCHÓW  z Warszawa Wileńska o 8:40. Prowadzi kol. Bronisław Perek – zapisy tel. 884047836.

9.03.2021 r. (wtorek)
1. „Pomniki, miejsca pamięci i cmentarze na Mazowszu (12)”. Legionowo Przystanek PKP – Dąb Maciek – Olszewnica Stara. Do przejścia ok. 12 km. Zbiórka godz. 9:27 peron Legionowo Przystanek PKP – dojazd pociągiem (kierunek: MODLIN) z Warszawa Centralna o 9:00 albo autobusem linii 723 z Żerań FSO o 8:35. Przewidywany powrót około godz. 15:40. Prowadzi kol. Tomasz Sikorski – zapisy  tel. 512557535.

13.03.2021r. (sobota)
1. „Spacer po Puszczy Kampinoskiej”. Laski – Góra Ojca – Wólka Węglowa. Do przejścia ok. 9 km. Zbiórka godz. 9:40 w Laskach na przystanku autobusowym Sokołowskiego 02 (odjazd autobusu 210 z pętli autobusowej Metro Młociny peron 4.  o 9:22. Prowadzi kol. Henryk Ogonowski  – zapisy tel. 507317712.
2. „Z plecakiem przez Mazowsze (10)”. Anielina PKP – Huta Mińska – Rezerwat „Bagno Pogorzel” – Barcząca PKP. Do przejścia ok. 20 km. Zbiórka godz. 8:45 na peronie stacji PKP Anielina – dojazd pociągiem kierunek:SIEDLCE z Warszawa Śródmieście o 7:59. Prowadzi kol. Albert Dreger  – zapisy tel. 791778896.

14.03.2021r. (niedziela)
1. „Pomniki, miejsca pamięci i cmentarze na Mazowszu (13)”. Zabieżki – Osieck – Górki – Łucznica – Pilawa. Do przejścia ok. 20 km. Zbiórka godz. 9:00 na peronie stacji Zabieżki - dojazd KM (kierunek: DĘBLIN) z Warszawa Śródmieście o 7:56. Przewidywany powrót ok. godz. 16:10 (do Śródmieścia). Prowadzi kol. Tomasz Sikorski – zapisy  tel. 512557535.

20.03.2021r. (sobota)
1. „Z plecakiem przez Mazowsze (11)”. Rzakta – Wrzosów PKP. Do przejścia ok. 20 km. Zbiórka godz. 9:42 na pętli autobusowej Rzakta – dojazd autobusem linii 720 z Wiatracznej o 8:40. Prowadzi kol. Albert Dreger  – zapisy tel. 791778896.

21.03.2021r. (niedziela)
1. „Przywitanie wiosny przy ognisku i topienie Marzanny”. Zalesie Górne – Zimne Doły (ognisko) – Czarnów – Zalesie Górne. Do przejścia 20 km lub 12 km. Zbiórka godz. 9:33 na peronie w Zalesiu Górnym – dojazd pociągiem KM (kierunek: GÓRA KALWARIA) z Warszawa Śródmieście o 8:52. Prowadzą  kol. Bronisław Perek – zapisy tel. 884047836 oraz kol. Albert Dreger  – zapisy tel. 791778896.

24.03.2021 r. (środa)
1. „Pomniki, miejsca pamięci i cmentarze na Mazowszu (14)”. Dąbrowa Leśna – Nadłuże – Posada Sieraków – Pociecha – Truskaw. Do przejścia ok. 14 km. Zbiórka godz. 9:33 na przystanku Młocińska 02 w Łomiankach – dojazd autobusem linii 250 z Metro Młociny o 9:11. Przewidywany powrót ok. godz. 15. Prowadzi kol. Tomasz Sikorski – zapisy tel. 512557535.

27.03. 2021r. (sobota)
1. „Spacer po Puszczy Kampinoskiej”. Wólka Węglowa – Nadłuże – Wólka Węglowa. Do przejścia ok. 9 km. Zbiórka godz. 9:45 pętla autobusowa Cmentarz Północny przyst.02 (odjazd autobusu 409 z przystanku Metro Młociny 03 w Al. Gen. Wittek o 9:27. Prowadzi kol. Henryk Ogonowski  – zapisy tel. 507317712.
2. „Lasami Puszczy Bolimowskiej i wzdłuż Rawki”. Radziwiłłów Mazowiecki – Grabie – Radziwiłłów Mazowiecki. Do przejścia ok. 22 km. Zbiórka godz. 9:36 na peronie stacji Radziwiłłów Mazowiecki – dojazd pociągiem KM (kierunek: SKIERNIEWICE) z Warszawa Śródmieście o 8:26. Prowadzi kol. Bronisław Perek – zapisy tel. 884047836.

28.03.2021r. (niedziela)
1. Józefów – Świder. Do przejścia ok. 15 km. Zbiórka godz. 9:22 na przystanku Podleśna 01 w Józefowie – dojazd autobusem linii 702 z Wiatracznej o 8:45. Prowadzi kol. Bronisław Perek – zapisy tel. 884047836.

KOMUNIKATY:

1.   Uchwałą Zarządu Koła, z dniem 1.03.2014 r. została wprowadzona  tzw. „cegiełka” w wysokości 5 zł, jako uczestnictwo w kosztach organizacji wycieczki dla osób niezrzeszonych w PTTK. Członków PTTK obowiązuje na wycieczkach posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej. Od osób nieposiadających przy sobie legitymacji z opłaconą aktualną składką każdorazowo będzie pobierana wyżej wymieniona „cegiełka”  wysokości 5 zł od osoby. Z opłaty zwolnione są dzieci, młodzież szkolna i studenci.
2.   Informujemy o wzroście wysokości składek członkowskich wprowadzonym przez Zarząd Główny PTTK w roku 2021 a spowodowanym wzrostem stawek zbiorowego ubezpieczenia (przypominamy, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie zdarzenia losowe tak w turystyce jak w życiu codziennym skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu). Nowa wysokość składek: N- 65,-    U-40,-    UM-30,-   1/2UM-20,-  
3. Zarząd Koła podjął uchwałę zawieszającą pobieranie składki klubowej za rok 2021.

ZARZĄD KOŁA
Red. T.S.

KOMISJA TURYSTYKI NARCIARSKIEJ 
Oddział Stołeczny PTTK            
Warszawa, ul. Kopernika 30, pok. 522, 523


Wycieczki terenowe Komisji Turystyki Narciarskiej (piesze lub narciarskie) odbywają się w różnych warunkach atmosferycznych. Prosimy o dostosowywanie się do nich. Trzeba pamiętać o właściwej odzieży 
i odpowiednim obuwiu. Należy mieć przy sobie coś do jedzenia i picia. Nie na każdej trasie znajdziemy sklep spożywczy. Prosimy też pamiętać o własnych możliwościach przy wybieraniu stopnia trudności wycieczki. Dłuższa trasa to szybsze tempo.

Na naszych wycieczkach obowiązują wszelkie obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. Należy przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej 
i środkach komunikacji oraz zachowywania zalecanych odstępów.

Ubezpieczeniem w trakcie wycieczek objęci są tylko członkowie PTTK z opłaconą aktualną składką. Pozostałe osoby uczestniczą w imprezach na własną odpowiedzialność.

20 marca (sobota):
„Wędrówki z Myszką” (18)
WÓLKA WĘGLOWA-WÓLKA WĘGLOWA. Trasa ok. 19 km. 
Zbiórka godz. 8.55 pętla autobusowa Metro Marymont. 
Odjazd autobusem 110 o 9.05.  
Prowadzą kol. BOŻENA KRĘŻEL i Myszka

21 marca (niedziela): 
"Przywitanie wiosny przy ognisku i topienie Marzanny" 
PIASECZNO-ZIMNE DOŁY (ognisko)-ZALESIE GÓRNE. Trasa ok. 20-23 km.
Zbiórka godz. 8.00 Dw. Śródmieście (peron 3). Odjazd o 8.15. 
Prowadzi: kol. JULIAN OSOWSKI (tel. 601 16 20 49)

Ze względu na obostrzenia wprowadzone od 15.03.2021 zmuszeni
jesteśmy zrezygnować z zaplanowanego ogniska w Zimnych Dołach. 
Wiosnę przywitamy na trasie:

RAWKA-PUSZCZA BOLIMOWSKA-RAWKA. Trasa ok. 24 km
Zbiórka godz. 8.15 Dw. Śródmieście (peron 3) z biletami powrotnymi do
Skierniewic Rawki. Odjazd o 8.26.
Prowadzi kol. JULIAN OSOWSKI (tel. 601 16 20 49)

27 marca (sobota):
CHOSZCZÓWKA-NIEPORĘT. Trasa ok. 20 km.
Zbiórka 8.20 Dw.Gdański. Odjazd o 8.31.
Prowadzi kol. KONRAD GÓRSKI

28 marca (niedziela)
KAMPINOS-GRANICA-ZAMOŚĆ-KARPATY-LESZNO. Trasa ok. 25 km
Zbiórka godz. 8.20 przystanek Metro Janusza 02 .Odjazd autobusem 719 o 8.32. 
W Lesznie przesiadka do autobusu L-29.
Uwaga: zmiana czasu!
Prowadzi kol. JULIAN OSOWSKI (tel. 601 16 20 49)

Uwaga:

Członkowie PTTK należący do Koła Terenowego „Śródmieście” mogą opłacać składki członkowskie za 2021 rok w każdy piątek w godz. 16.00-18.00 w siedzibie Oddziału Stołecznego PTTK (ul. Kopernika 30 p.522) lub na wycieczkach kol. Juliana Osowskiego (konieczne jest posiadanie legitymacji z opłaconą składką za rok 2020).

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTTK wysokości składek członkowskich za rok 2021 wynoszą:
N – 65,00 zł       U – 40,00 zł      UM – 30,00 zł

W przypadku nie wniesienia składki do 31 marca 2021 roku nastąpi ustanie członkostwa (Art.16 ust.1 pkt 3 i ust.3 Statutu PTTK) i utrata prawa do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Okres ochronny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) objęty składką za rok 2020 wygasa 31 marca 2021 roku.
Osoby, które zalegają z opłaceniem składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące podlegają przepisom Art. 16 ust.1 pkt 3 Statutu PTTK, to jest ustaje ich członkostwo zwyczajne PTTK, które może zostać przywrócone po opłaceniu zaległych i bieżących składek. Zarząd Koła nie ma obowiązku informowania członka PTTK o występującej zaległości (Art.16 ust.3-4 Statutu PTTK).
Red. J.O.


© 2008 :::: webdesign: www.pracowniavasco.com