październik 2020
POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO  KRAJOZNAWCZE
Oddział Stołeczny
im. Aleksandra Janowskiego

Koło Terenowe Śródmieście
Warszawa, ul. Kopernika 30 pok. 522

KALENDARZYK WYCIECZEK TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZYCH

Nasze  wycieczki są prowadzone w ramach statutowej działalności PTTK, w zasadzie bez względu na pogodę, przy zgłoszeniu się w miejscu i czasie zbiórki co najmniej 5 uczestników. Zastrzega się możliwość zmiany trasy ze względu na pogodę i komunikację. Przypominamy, że nasze wycieczki to najczęściej trasy terenowe o różnej skali trudności. Pamiętać należy, że na wycieczkach również obowiązują wszelkie obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa i wywoływaną przez niego bardzo groźną chorobą covid-19. Dlatego na każdą z wycieczek należy zapisać się telefonicznie u prowadzącego, ponieważ wielkość grupy musi być ograniczona nie tylko ze względu na wprowadzone restrykcje, ale także ograniczenia obowiązujące w komunikacji miejskiej. Obowiązkowe jest więc zachowanie zalecanych odstępów, noszenie maseczki w miejscach publicznych, posiadanie odpowiedniego ubrania, obuwia, plecaka, czegoś od deszczu oraz płynów do picia. W przypadku niestosowania się przez uczestnika do powyższych zaleceń prowadzący ma prawo usunąć osobę naruszającą w/w przepisy. Prosimy o stosowanie się do tych wskazówek.
UWAGA: ubezpieczeniem w trakcie wycieczek objęci są jedynie członkowie PTTK posiadający ważne legitymacje (na bieżąco opłacone składki członkowskie). Pozostali uczestnicy powinni we własnym zakresie posiadać aktualne ubezpieczenie NNW.
Biuro Koła (sekretariat) ul. Kopernika 30 pok. 522, tel. 22-635-2752, czynne jest w piątki w godzinach 16-18. 
Kalendarzyk wycieczek Koła dostępny jest  również na stronie internetowej www.pieszo.waw.pl
Spotkania Zarządu Koła odbywają się w drugi i czwarty piątek miesiąca w godzinach 17:30-19:00. 

P O L E C A M Y :
3.10.2020r. (sobota)
1. „Spacer po Puszczy Kampinoskiej”. Laski – Wólka Węglowa. Do przejścia ok. 10 km. Zbiórka godz. 9:15 pętla autobusowa Metro Młociny peron 4. Odjazd autobusem 210 o 9:28. Prowadzi kol. Henryk Ogonowski  – zapisy tel. 507317712.

4.10.2020r. (niedziela)
1. „Pożegnanie lata w kolorze buraczkowym w Niegowie przy zabytkowym młynie NOWOŚĆ organizuje Bractwo Zabrodzkie i Partnerzy (m.in. Nasze Koło)”. Grzegorzewo – Wysychy – Niegów – Mostówka. Do przejścia ok. 12 km. Zbiórka godz. 8:40 Dworzec Wileński PKP (w hali kasowej) z biletami wycieczkowymi powrotnymi do Mostówki. Odjazd pociągiem o 9:00 (kierunek: ŁOCHÓW – na stacji Tłuszcz przesiadka na pociąg KM kierunek: OSTROŁĘKA). Prowadzi kol. Jan Rukat   – zapisy tel. 600443171.

6.10.2020 r. (wtorek)
1. „Mazowieckie krajobrazy – Lasy Pomiechowskie”. Brody Warszawskie PKP – Kosewko – Szczypiorno. Do przejścia ok. 13 km. Zbiórka godz. 8:55 Dworzec Gdański PKP (przy kasach). Odjazd pociągiem o 9:10 (kierunek: CIECHANÓW). Przewidywany powrót około godz. 16. Prowadzi kol. Tomasz Sikorski – zapisy  tel. 512557535.

10.10. 2020r. (sobota)
1. „Spacer po Puszczy Kampinoskiej”. Truskaw – Zaborów Leśny – Zaborów. Do przejścia ok. 11 km. Zbiórka godz. 9:15 pętla autobusowa Metro Młociny peron 4. Odjazd autobusem 210 o 9:28. Prowadzi kol. Henryk Ogonowski  – zapisy tel. 507317712.

11.10.2020r. (niedziela)
1. „Maszeruj i poznawaj”. Sieraków – Laski – Wólka Węglowa. Do przejścia ok. 8 km. Zbiórka godz. 10:15 pętla autobusowa Metro Młociny peron 4. Odjazd autobusem 210 o 10:28. Prowadzi kol. Jerzy Stefan Tutaj  – zapisy tel. 602815046.

14.10.2020 r. (środa)
1. „Mazowieckie krajobrazy – Ziemia Czerska”. Czachówek Południowy – Sobików (kościół) – Krzymów – Marianki (sanktuarium) – Góra Kalwaria. Do przejścia  ok. 14 km. Zbiórka godz. 8:15 Dworzec Śródmieście PKP  peron 3. Odjazd pociągiem KM o 8:28 (kierunek: RADOM). Przewidywany powrót ok. godz. 15:30. Prowadzi kol. Tomasz Sikorski – tel. 512557535.

17.10. 2020r. (sobota)
1. „Spacer po Mazowieckim Parku Krajobrazowym”. Międzylesie PKP – Radość – Międzylesie. Do przejścia ok. 10 km. Zbiórka godz. 9:10 przystanek autobusowy Centrum 05 (przed Novotelem). Odjazd autobusem 521 o 9:22. Prowadzi kol. Henryk Ogonowski  – zapisy tel. 507317712.

18.10.2020r. (niedziela)
1. „Maszeruj i poznawaj”. Wólka Węglowa – Góra Ojca – Izabelin. Do przejścia ok. 9 km. Zbiórka godz. 9:50 pętla autobusowa Metro Marymont przyst. 12. Odjazd autobusem 110 o 10:05. Prowadzi kol. Jerzy Stefan Tutaj  – zapisy tel. 602815046.
2. Wolica – Parów Karski – Beniaminów – Nieporęt. Do przejścia ok. 19 km. Zbiórka godz. 8:25 pętla autobusowa Metro Marymont przyst. 15. Odjazd autobusem 705 o 8:40. Prowadzi kol. Bronisław Perek – zapisy tel. 884047836.

21.10.2020 r. (środa)
1. „Mazowieckie krajobrazy – Lasy Celestynowskie”. Śródborów PKP – Lasek – Celestynów. Do przejścia  12-13 km. Zbiórka godz. 8:15 Dworzec Wschodni  peron 7. Odjazd pociągiem KM o 8:28 (kierunek: PILAWA). Przewidywany powrót pociągiem ok. godz. 14:30. Prowadzi kol. Tomasz Sikorski – tel. 512557535.

24.10. 2020r. (sobota)
1. „Spacer po Puszczy Kampinoskiej”. Laski – Sieraków – Truskaw. Do przejścia ok. 10 km. Zbiórka godz. 9:15 pętla autobusowa Metro Młociny peron 4. Odjazd autobusem 210 o 9:28. Prowadzi kol. Henryk Ogonowski  – zapisy tel. 507317712.
2. Komornica (szkoła) – fort Dębe – Rezerwat „Zegrze” – Wólka Smolana – Serock. Do przejścia ok. 24 km. Zbiórka godz. 8:35 Dworzec Gdański (w hali kasowej) z biletami do Legionowa (2-strefa). Odjazd SKM linii S3 o 8:49. W Legionowie przesiadka na autobus linii L10 odjeżdżający o 9:29. Prowadzi kol. Bronisław Perek – zapisy tel. 884047836.

25.10.2020r. (niedziela)
1. „Mazowieckie krajobrazy – lasy nad Rawką”. Babsk – Dzwonkowice (grodzisko) – Potoki – Karolinów (Nowy, Stary) – Radziwiłłów Mazowiecki. Do przejścia ok. 21 km. Zbiórka godz. 7:15 Dworzec Zachodni PKS (na stanowisku odjazdowym) z biletami do Babska. Odjazd autobusem PKS Polonus o 7:30 (kierunek: TOMASZÓW MAZOWIECKI). Uwaga! W wycieczce mogą wziąć udział tylko osoby posiadające wcześniej zakupione bilety na autobus (np. w przedsprzedaży). Przewidywany powrót ok. godz. 17:40. Prowadzi kol. Tomasz Sikorski  – tel. 512557535.

KOMUNIKATY:

1.   Uchwałą Zarządu Koła, z dniem 1.03.2014 r. została wprowadzona  tzw. „cegiełka” w wysokości 5 zł, jako uczestnictwo w kosztach organizacji wycieczki dla osób niezrzeszonych w PTTK. Członków PTTK obowiązuje na wycieczkach posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej. Od osób nieposiadających przy sobie legitymacji z opłaconą aktualną składką każdorazowo będzie pobierana wyżej wymieniona „cegiełka”  wysokości 5 zł od osoby. Z opłaty zwolnione są dzieci, młodzież szkolna i studenci.
2.   Informujemy o wzroście wysokości składek członkowskich wprowadzonym przez Zarząd Główny PTTK w roku 2020 a spowodowanym wzrostem stawek zbiorowego ubezpieczenia (przypominamy, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie zdarzenia losowe tak w turystyce jak w życiu codziennym skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu). Nowa wysokość składek: N- 65,-    U-40,-    UM-30,-   1/2UM-20,-  
3. Zarząd Koła podjął uchwałę zawieszającą pobieranie składki klubowej za rok 2020.
4.   W listopadzie planowana jest wycieczka ze zwiedzaniem: Mamerek – kwatera główna niemieckich wojsk lądowych, ewentualnie i Gierłoży – kwatera główna Adolfa Hitlera i Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych, Świętej Lipki nazywanej „Warmińską Częstochową” ze względu na słynący cudami obraz Matki Bożej Jedności Chrześcijan (Świętolipskiej) oraz Gietrzwałd – gdzie stał się jedyny cud w Polsce zatwierdzony przez kościół. Prowadzi kol. Bronisław Perek  – informacje telefonicznie 884047836 lub na wycieczkach prowadzącego.

ZARZĄD KOŁA
Red. T.S.


KOMISJA TURYSTYKI NARCIARSKIEJ                 
Oddział Stołeczny PTTK           
Warszawa, ul. Kopernika 30, pok. 522, 523

Wycieczki terenowe Komisji Turystyki Narciarskiej (piesze lub narciarskie) odbywają się w różnych warunkach atmosferycznych. Prosimy o dostosowywanie się do nich. Trzeba pamiętać o właściwej odzieży i odpowiednim obuwiu. Należy mieć przy sobie coś do jedzenia i picia. Nie na każdej trasie znajdziemy sklep spożywczy. Prosimy też pamiętać 
o własnych możliwościach przy wybieraniu stopnia trudności wycieczki. Dłuższa trasa to szybsze tempo.

Na naszych wycieczkach obowiązują wszelkie obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. Należy przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa w środkach komunikacji publicznej i zachowywania zalecanych odstępów. 

Ubezpieczeniem w trakcie wycieczek objęci są tylko członkowie PTTK z opłaconą aktualną składką. Pozostałe osoby uczestniczą w imprezach na własną odpowiedzialność.

3 października (sobota):
WESOŁA-MOSTY KALIŃSKIE-WESOŁA. Trasa ok. 27 km.
Zbiórka godz. 8.20 Dw. Śródmieście (peron 1). Odjazd o 8.35. 
Uwaga: na trasie przejście 10 m brodem przez rzeczkę.
Prowadzi kol. KONRAD GÓRSKI

4 października (niedziela):
„Wędrówki z Myszką” (16)
TRUSKAW-WIERSZE-TRUSKAW. Trasa ok. 24 km. 
Zbiórka godz. 8.45 pętla autobusowa Metro Mlociny. Odjazd autobusem 210 o 8.58.
Powrót z Truskawia autobusem 210 odjeżdżającym o 16.42. 
Prowadzą kol. BOŻENA KRĘŻEL i Myszka 

10 października (sobota):
ZYGMUNTOWO MAZOWIECKIE-STAWY JEGIEL-LESZCZYDÓŁ. Trasa ok. 24 km.
Zbiórka godz. 8.45 Dw. Wileński z biletami powrotnymi do Zygmuntowa Mazowieckiego. Odjazd o 9.00.
Prowadzi kol. JULIAN OSOWSKI 
 
11 października (niedziela): 
„Wędrówki z Myszką” (17)
GROCHALE NOWE-JAKUBOWSZCZYZNA-LESZNO. Trasa ok. 24 km. 
Zbiórka godz. 8.45 przystanek Dw.Gdański 03. Odjazd autobusem Polonus o 9.00 (kierunek Nowiny).
Powrót z Leszna autobusem 719 odjeżdżającym o 16.42.
Prowadzą kol. BOŻENA KRĘŻEL (zapisy tel. 787 64 84 08) i Myszka 

17 października (sobota):
CELESTYNÓW-REZERWAT NA TORFACH-ŚRÓDBORÓW. Trasa ok. 17 km.
Zbiórka godz. 8.05 Dw. Śródmieście (peron 1) z biletami do Celestynowa. Odjazd o 8.20.
Prowadzi kol. JERZY GUSTOWSKI  

17 października (sobota):
JANÓWEK-CHOTOMÓW. Trasa ok. 13 km.
Zbiórka godz. 9.07 na peronie w Janówku. Dojazd pociągiem odchodzącym z Dw. Gdańskiego o 8.31.
Kupujemy bilety powrotne do Janówka.
Prowadzi kol. ANNA KAŁUCKA

18 października (niedziela):
POMIECHÓWEK-STARE ORZECHOWO-KOMORNICA. Trasa ok. 20 km.
Zbiórka godz. 9.17 na peronie w Pomiechówku. Dojazd pociągiem z Dw. Gdańskiego o 8.31.
Kupujemy bilety do Pomiechówka.
Prowadzi kol. ANNA KAŁUCKA

25 października (niedziela):
GÓRA KALWARIA-CZERSK-KRÓLEWSKI LAS-POTYCZ-MARYNIN-KRĘŻEL. Trasa ok. 25 km.
Zbiórka godz. 7.45 pętla autobusowa Metro Wilanowska. Odjazd o 8.00 (PKS Grójec kierunek Warka).
Prowadzi kol. JULIAN OSOWSKI 
 
Uwaga:
Członkowie PTTK należący do Koła Terenowego „Śródmieście” mogą opłacać składki członkowskie za 2020 rok  w siedzibie Oddziału Stołecznego PTTK (ul. Kopernika 30 p.522) w każdy piątek w godz. 16.00-18.00.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTTK wysokości składek członkowskich za rok 2020 wynoszą:
N – 65,00 zł       U – 40,00 zł      UM – 30,00 zł    składka UM (przy zapisie do PTTK ważna od 1.09.2020) - 20,00 zł

Red. J.O.


© 2008 :::: webdesign: www.pracowniavasco.com